♦♦♦یــــ ــــه فنـــــ ـــجون قـــــ ـــهوه♦♦♦

عشــ♥ـــــق یعـــــــــنی حالـــــــــت خــــــــوب بــــاشـــــه....

......

تو ماهــــــــــــــــــــــی و من ماهی این برکه کاشـــــی ....

 

اندوه بزرگیســــــت زمانی که نبــــاشـــــــی .....

[ سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳ ] [ ٧:٢۱ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

.....

" تــــــــــــــــــــو " همانی که دلم لک زده  لبخندش را ....

 

او که " هـــــــــــرگـــــز " نتوان یافت همانندش را....

[ سه‌شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۳ ] [ ٧:۱٢ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

مرا ببخش:(....

خدایــــــــآ......

 

مرا ببخــــــــش که همیشه از تو همــــــــــه چیز میخواهم

 

جز تــــــــــــــــو را....:(

[ پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

گاهـــــــی....

گاهـــی باید یه لبخند خوشـــگل به همه تلخی ها بزنی و بگی:

 

مرســـی که بهم یاد دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه!!

 

[ پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

حال عجیــــــبے ست....

 سر بهـ هــوا نیســــــــتم 
 
 اما.... 

  
 هــمیشهـ سر بهـ آسماטּ בارم
 
  
 حـــــــــال عجیبے ست....
 
  
 בیـבטּ هــماטּ آسماטּ ڪهـ شایـב "تـــــــــو" בقایقے پیش بهـ آטּ نگاهـ ڪرבی...!!

[ چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۸:٥٦ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

مــــــــــــــن دختــــــــــــرم ....

من دختـــ♥ـــــرم...


با تمام حساسیت های دخترانه ام...


با تلنگری بارانی میشوم... 


با جمله ای رام میشوم...


با کلمه ای عاشق میشوم...


با فریادی میشکنم...به راحتی وابسته میشوم...


با پیروزی به اوج میرسم...

 


هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم...

 


هنوزم هم برایشان
لالایی میخوانم...هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر
میکشم...هنوزم هم برای شکلات جان میدهم...هنوزم هم با وعده شکلات داروهایم را میخورم...

 


من دختــــ♥ــــرم...پر از راز...

 

 

 

 مرا هرگز نخواهی دانست..هرگز سرچشمه اشکهایم را نمی یابی...هرگز مرا نمیفهمی...مگر از نســــــلم باشی...مگر از جنســــــم باشی...

 


من دختـــــ♥ــــرم...از نسل لیــــــــلی...از نسل شیـــــــــرین ...

 

 [ جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

اینجا زمیــــــــــن است....

اینجـــا زمیــ ـــن استــــــ ...

 

رســـم آدم هـــایــش عجیــب استـــ ...!!

 

اینــجا گــــم که میـــشوی... بــه جــای اینــکه بــگردند پیـــدایت کننـــد

 

فرامـــوشــــت میکننـــد...!!

[ جمعه ۱٠ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۱:۱٠ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

عیدتون مبـــــــــــارک...

استشمام عطر خوش عید فطـــــــر از پنجره ملکوتی رمضان گـــــــــوارای وجــــــــودتان

 

عیـــــــــــدتون مبارک دوست جونـــــــــیا....

[ دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۱:٢۸ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

آمــــــــــــین...

خدایــــــــــــــــــــــا ....

 

خروج از ماه مبـــــــارک را برای مـــــا مقارن با خروج از تمامــــــی گنـــــاهان قـــــرار بده...

 

آمـــــــــین....

[ دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

به بعضیام باید گفت ...!!

به بعضیام باید گفت :

عزیزم شما نه دافـــــی نه پافــــــی

شما یه گافــــــــی که روزگار داده وسط خلقت:)

[ یکشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۱:٥٩ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

مــــــــن خودمم....

ax neveshte (11)

[ جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۳:٤٩ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

....!!

خودتان را در قلب هیچ آدمـــــــی نچپانید....!!

 

جـــــا نمیشوید....

 

 

فقط چـــــــــروک میشوید....!!

[ جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۳:٤۳ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

تنهــــــــــــــــــــایی خوبــــــــه.....

من تنهـــــــایی را دوســــت دارم…

تنها کِه باشی ۱۰۰ سال یه بار موبایلت رو می زنی تو شارژ…

تنهآ کِه بآشی قهوه ات هرگز سرد نمی شود …

تنهآ کِه بآشی نور زیآد است …

تنهآ کِه بآشی دیرتر شب می شَود …

تنهآ کِه بآشی همه خُوشحآلنَد …

تنهآ کِه بآشی موهایَت رآ مُرتب نمی کنی …

تنهآ کِه بآشی شیشه عَطرِت پربآقی می ماند ..

تنهآ کِه بآشی هیچ چیز خنده دآر نیست . . . !

آره تنهایی خیــــــــــــــلی خوبـــــــــــه …

[ پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳ ] [ ۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

ایــــــــــــــــــن روزهــــا....

ایـــــــن روزها...

 

دروغ گفتـــــن را خــــــوب یاد گرفتــــــه ام...

 

حــــــال من خــــــــوب است....

 

خـــــوب خـــــوب....

 

فقط زیـــــــاد تا قســمتی هـــوای دلم طوفـــــانی...

 

همرا با غبارهای خستگیــــست...

 

و فکـــــر میکنم

 

این روزهـــــا.....

 

خدا هم از حرف های تــــــکراری من خسته است....

 

چه حس مشــــــترکی داریم من و خــــدا...

 

او.....

 

از حرف هــــای تــــکراری من خسته است...

 

و مـــــن....

 

از تـــــکرار غم انـــــگیز روزهـــــایم...

[ سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳ ] [ ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

هـــــــــــــــــوای نبـــــ:(ـــــودنت...

اشـــــــــک هایم که میریزد....

 

دیری نمی پاید که قنــــــــــدیل می بندد...!!

 

عجیب سرد است هــــــــــــــوای نبــــــــــودنت...!!!

 

 

 

[ سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳ ] [ ٩:۳٠ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

خدایـــــــــــا....

گفتم: خدایـــــــا همنشینم باش...

 

 

گفت: من مونس کسانی هستم که مرا یاد کنند

 

 

گفتم: چه آسان به دست می آیی...!!

 

 

گفت: پس آسان از دستم نده....

[ پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ ] [ ٩:٢٢ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

عجایب عشـــــ♥ــــــق...

از عجایب عشـــــ♥ـــق همین است...

 

 

تنها همانی آرامت می کند که دلت را به درد می آورد...!!

 

 

 

 

[ پنجشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۳ ] [ ٩:۱٠ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

خوشحالی یعنی...

خوشحالی یعنی این ( تصویری)

[ سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳ ] [ ۸:٢٥ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

یکـــــــــی باید باشه....

یکـــــــی باید باشه....

 

یکــــــــــی که آدمو صـــــــدا کنه....

 

به اسم کوچیکش صـــــــــدا کنه...

 

جوری که حال آدمو خــــــــوب کنه...

 

یه جوری که هیچکس دیگه بـــــــــــلد نباشه....

 

یکـــــــــــی باید آدمو بــــــــــلد باشه...!!

 

[ سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳ ] [ ٧:٤٦ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]

دیوانه کننده ترین حس دنیـــــــــــــــــــا...

http://ups.night-skin.com/up-93-04/Tekrar-20yek-20lahze.jpg

[ چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳ ] [ ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ] [ ♥♥♥Donya♥♥♥ ]

[ نظرات () ]